Főoldal| A projekt bemutatása| Letölthető dokumentumok| Vendégkönyv
FacebookGoogle +

Élmények - Túraút - Feladatok

Játékos Rábcatorok

 

A Rábcatorok Regionális Partnerség Témaúton valamennyi településen feladatokat találhat az információs táblákon. Néhány feladat ezek közül megfigyelésre hív, de többségében konkrét megoldás társul hozzá.

Játsszon velünk! Oldja meg a feladatokat, amelyek egy része feltételezi, hogy Ön a témaút helyszínein legyen, vannak azonban olyanok, amelyek e nélkül is megoldhatóak, és az ismeretek bővítését szolgálják.

Az oklevél megszerzéséhez kérjük írja be fent a nevet - amely az oklevélen szerepelni fog. Ezt követően a lenti listából a megoldásokat kiválasztva küldje el számunkra a "Válasz elküldése" gombbal. 

Ammenyiben a helyes válaszokat adták meg, úgy névre szóló oklevelet készítünk Önnek, gyermekeinek, osztályának, vagy óvodás csoportjának amelyet mentés után akár ki is tudnak nyomtatnni a résztvevőknek.

Természetesen csoport esetén a megoldás többször beírható, ilyen esetben azonban kérjük egyenként vigye fel a csoport tagjait, a név mezőbe mindig egy nevet írjon!

Az oklevél megszerzéséhez nem szükséges valamennyi helyszínt végiglátogatni, lehetőség van akár több alkalommal, több kirándulás, túra keretében gyűjteni a válaszokat.

3 helyesen megadott válasz esetében BRONZ FOKOZATÚ OKLEVÉL jár a megfejtőknek.

8 helyesen megadott válasz esetében EZÜST FOKOZATÚ OKLEVÉL jár a megfejtőknek.

Valamennyi helyesen megadott válasz esetében ARANY FOKOZATÚ OKLEVÉL jár a megfejtőknek.

 

Bízunk abban, hogy a túrák, feladatok megoldása során új ismeretekkel gazdagodhatnak a család, óvodás csoport, iskolai osztály, baráti közösségek tagjai egyaránt! 

1. kérdés - Abda

A Rábca-töltés aljában, a költő munkaszolgálatos társaival együtt 1944-ben történt kivégzésének színhelyén áll a magyar irodalom kimagasló alakjának, Radnóti Miklósnak az emlékműve. Itt találták meg a költő holttestét, ruhájának zsebében az utolsó verseit tartalmazó jegyzetfüzettel. Mi a neve a híres notesznek? A választ megtudhatja, ha felkeresi az emlékművet és a költő huszonegy munkaszolgálatos társának nevét tartalmazó táblából a 9. személy vezetéknevének első két betűjét és a 12. személy vezetéknevének első és utolsó betűjét összeolvassa!

Letölthető fájlok


2. kérdés - Bezi

Ha vízszintesen tartott karóránkat olyan helyzetbe fordítjuk el, hogy az órát jelző kismutatója a Nap felé álljon, akkor a mutatónak a középpontjából a 12-es felé húzott félegyenessel alkotott szögének felezője éppen D felé mutat. (Forrás: Kovátsné Németh Mária (szerk.): Erdőpedagógia (Apáczai csere János Tanítóképző Főiskola, 1998.) Határozza meg, milyen irányban van a Nagyboldogasszony templom, melynek a tornya innen is látható!

Letölthető fájlok


3. kérdés - Börcs

.A megfigyeléseknek se szeri se száma: Pl.: Ha a szélirány követi a Napot, reggel keletről,délben délről... fúj, akkor tartós szép idő lesz. Ha az úton sok hangya nyüzsög, eső lesz. Ha a pók a hálóját szövi, rajta ide-oda szaladgál, szép idő lesz. Ha visszavonul a sarokba, esős idővárható. Ha a mezei pacsirta vígan énekel, a verebek élénken csiripelnek, a fecskék nagyon magasan repülnek, szép időt jeleznek. Az eső közeledtét jelzi a virágok erősödő illata, a giliszták előbújása, a szúnyogok, böglyök, legyek erőszakosabb viselkedése, a fészkes virágú növények (százszorszép, pitypang stb.) összezáródása...Figyelje meg a természet jelzéseit! Milyen érdekes megfigyelést tettek?

Letölthető fájlok


4. kérdés - Cakóháza

A volt iskolánál található a híres tölgyfa, melynél minden Gödöllői útja során megpihent Erzsébet királyné (Sissy). Keresse meg és határozza meg a fa magasságát és életkorát! Magasság meghatározása: Menjünk 27 lépést a fa törzsétől, és kérjünk meg valakit, hogy a kijelölt ponton függőlegesen állítson a földre egy rudat. Tegyünk még 3 lépést, hasaljunk le, és társunk jelölje meg a rudat ott, ahol a fa csúcsával egy vonalban látjuk. A fa tízszer olyan magas, mint amilyen magasan a jelölés van! Kerület és életkor Mérjük meg a fa kerületét a szabvány szerinti, azaz földtől számított 1,5 m-es magasságban (jobbra). Ahány inchnek találtuk a kerületét (1 inch = 2,54 cm), nagyjából annyi éves a fa. Vannak kivételek, pl. a gyors növésűnyárfák, vagy a lassú növésű gesztenye. Pontosabb eredményhez jutunk, ha megszámoljuk egy azonos átmérőjű és fajú fatönk évgyűrűit. (Forrás: Gerald Durrell és Lee Durrell: Az amatőr természetbúvár Gondolat Bp, 1987.) Hány méter magas a híres tölgyfa? Jelölje be a mérés eredményét!

Letölthető fájlok


5. kérdés - Enese

A településen három egykori kúria őrzi a 19. század építészetét. Mindhárom egy-egy közintézménynek ad ma helyet. A Kesserű-kúria óvodaként funkcionál, Tschurl-kúria ad helyet a községi kultúrháznak és könyvtárnak. Fejtse meg a keresztrejtvényt, és tudja meg, hogy melyik enesei birtokos családé volt a harmadik, most polgármesteri hivatalként működő kastély! (Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Enese )

Letölthető fájlok


6. kérdés - Fehértó

A községtől északkeletre található Fehér-tó Magyarország egyik féltett természeti kincse. Ritka természeti értékei, védett növény- és állatvilága folytán a Fertő-Hansági Nemzeti Park egyik fokozottan védett területe. (Forrás: http://www.ferto-hansag.hu/index_v.php?pg=menu_2785)A táblán szereplő képeken a Fehér-tó élővilágára jellemző állatok, növények szerepelnek. Haladjon sorba a helyszínen található táblán lévő képeken, keressen párokat! Mi a neve az 1-5. képen látható állatoknak? Az öt képen látható élőlény nevének kiemelt betűit sorban összeolvasva kapjuk meg a 6. képen lévő hal nevét. Jelölje be a helyes választ!

Letölthető fájlok


7. kérdés - Győrsövényház

A település egyik jellegzetes épített emléke 1926-ban épült, és egy időben tűztoronyként használták. Fejtse meg a keresztrejtvényt, és megtudhatja, melyik épületre gondoltunk! Írja be a megfejtést!

Letölthető fájlok


8. kérdés - Ikrény

A községi címer tervezésekor elsődleges szempont volt olyan motívumok beépítése, melyeket a helybeliek magukénak éreznek, de az idegenek számára is tetten érhető és főleg érthető legyen. Az alsó pajzsmezőben a települést és határát közrefogó két folyó (Rába és Rábca) látható kék színben. Heraldikailag ez a mező pólyaként is felfogható. A vízből kiemelkedő gazdagon termő földre utal az arany(sárga) szín, rajta három buja vízinövény csomóval, melyek jelenthetnek valamilyen kultúrnövényt is (búza, árpa, stb.). A három a teljességet szimbolizálja, akár profán, akár vallási értelemben. A felső pajzsmezőben egy helytörténetileg jelentős máig fennálló építmény stilizált alakja látható. (Forrás: http://www.ikreny.hu/index.php/falunkrol/jelkepek)Sétáljon egyet a településen, keresse meg! És hogy merre induljon? Segítségére lehet az alábbi képrejt-vény, mely egy olyan osztrák grófi család nevét rejti, amelyhez egy helyi emlék kapcsolódik. Ha elindul a névhez kapcsolódó helyi emlék felé, biztosan megtalálja a címeren szereplő motívumot is! Melyik családra gondoltunk? A táblán kis segítséget találhat! Írja be a megfejtést!

Letölthető fájlok


9. kérdés - Kóny

Az országosan ismert rigmus - „Húzd, komám, kanyarám, kónyi bika harap ám” – állítólag onnan származik, hogy a kónyi templomtoronyban kinőtt a fű és a település lakói azt a megoldást találták, hogy felhúznak egy bikát, aki majd lelegeli azt. A másik, hihetőbb történet szerint a templom restaurálásakor egy Bika családnevű kőműves is ott tevékenykedett. Az ő derekára kötöttek kötelet és úgy húzták fel, hogy a munkát elvégezhesse. (http://www.kisalfold.hu/kony/bika_a_templom_tetejen/2049179/)Akárhogy is volt, biztosan nehéz dolguk volt a helyieknek. És hogy mennyire? Találja ki! Határozza meg, milyen magasra kellett húzniuk a kónyiaknak azt a bizonyos BIKÁT! Menjen 27 lépést a templom tornyától, és kérjen meg valakit, hogy a kijelölt ponton függőlegesen állítson a földre egy rudat. Tegyen még 3 lépést, hasaljon le, segítőnk pedig jelölje meg a rudat ott, ahol a torony csúcsával egy vonalban látjuk. A templom tornya 10-szer olyan magas, mint amilyen magasan a jelölés van! Írja be, hány méter magas a templom!

Letölthető fájlok


10. kérdés - Koroncó

Az ehető bodza, azaz a fekete bodza akár 3–10 m magasra megnövő bokor, vagy fa, bár a fa méretet csak a legjobb termőhelyeken éri el. Az ágai lefelé hajlók, széttörve a belse-jük szivacsos. A virágok szétosztva az egész bokron megtalálhatók, a termések lefelé csüngők. A növény virága és termése ehető, a többi része ennek is mérgező. A mérgező gyalogbodza ezzel szemben nem fásszárú, hanem lágyszárú, sokkal kisebb növény. Az ágai felfelé állnak, a virágok az ágak végén, a növény tetején helyezkednek el és a portokok pirosak, a növény termése is felfelé áll. Az ehető bodza virágában nincs piros szín, csak fehér és sárga.(Forrás: http://levendulamagazin.hu/kert/36-az-eheto-es-a-mergezo-bodza) Feladat: Tegyen egy kis sétát a környéken, ismerje fel és hasonlítsa össze a két bodzafajtát!

  Letölthető fájlok


  11. kérdés - Kunsziget

  Van egy szokás, ami a török idő óta él a településen. Akkoriban leégett a templom és a legenda szerint az emberek az útszéli keresztekhez mentek vigasztalásért. A szokás azoknak az asszonyoknak az emlékét őrzi, akik az eltemetett Jézus sírjához siettek, de a sírt üresen találták. Húsvét vasárnap hajnalán ma is összegyűlnek az emberek a templom előtti keresztnél, várakoznak, imádkoznak, majd az előénekes hívó szavát követ-ve elindulnak. Ennek a szép kunszigeti hagyománynak az egyik elnevezésével már találkozhatott a szellemi kulturá-lis örökség bemutatásánál. És hogy mi a másik neve, megtudhatja, ha megfejti a táblán szereplő rejtvényt. Írja be a megfejtést!

  Letölthető fájlok


  12. kérdés - Lébény

  A római utakat már az ókori időkben is emlékműveknek tartották. Századokon keresztül építették ki azt a jól használható úthálózatot, mely végül 80.000 kilométernél is hosszabb volt, és ma több, mint 30 ország területén haladna át. Katonák, kereskedők, igehirdetők, színészek, gladiátorok és más utazók mind-mind igénybe vették ezeket az utakat. Különféle formájú, általában henger alakú mérföldkövek adtak tájékoztatást a távolságokról. Ezeket egymástól egy római mérföldre helyezték el. (Forrás: http://wol.jw.org/hu/wol/d/r17/lp-h/2006764 ) Egy római mérföld ezer kettős lépésből (mille passus) állt. Mit gondol, hány méter volt egy római mérföld? A:  300 m B:  1500 m C: 3500 m Keresse fel Szent Jakab műemléktemplomot (Templom tér 1.), majd közelben található Evangélikus templomot (Damjanich utca 1.) és állapítsa meg, hogy hány passus-ra van a kettő egymástól!

  Letölthető fájlok


  13. kérdés - Markotabödöge

  A település egyik jellegzetes emlékműve a bödögei falurészben áll; egy székely fafaragó műve. Fejtse meg a táblán szereplő keresztrejtvényt, és megtudhatja, minek az emlékére készítették ezt a műalkotást!

  Letölthető fájlok


  14. kérdés - Mecsér

  A burcsella fából készült, laposfenekű vízi szállító eszköz volt, mely az erősen megrakott hajók terhének egy részét átvette, hogy azok a sekélyebb folyószakaszon áthaladhassanak, vagy sekély bejáratú kikötőkbe befuthassanak. A korabeli feljegyzésekben, valamint a szakirodalomban burcsuja, luntra néven is szerepel. Győr és Moson között helyi és környékbeli burcsellások szállították a gabonát a Mosoni-Dunán. A hajóvontatók utolsó háza ma is áll még a parton. Keresse meg! Azt, hogy hogy hívták az utolsó hajó-vontatókat Mecséren, megtudhatja, ha megjelenésük szerinti időrendi sorrendbe rakja a különböző hajótípusokat. A sorrend meghatározását követően a típusok után található betűket összeolvasva kapjuk meg a megoldást. • karavella – B • dízelmotoros konténerhajó – I • nádtutaj – D • gőzhajó – A • gálya – O

  Letölthető fájlok


  15. kérdés - Öttevény

  A Földváry kastélyban egykor számos üzleti találkozó zajlott, de leginkább a nemesi réteg szórakozó helyszíneként szolgált. A környék gazdagon kielégítette a nemesek vadászati szenvedélyét és a kiváló bor iránti imádatukat. Később a kastély birtoka Csáky Andor tulajdonába került egészen 1945-ig. Második ezredforduló egyben a kastély újonnani felvirágozását jelentette, a folyamatos felújítások során az eredeti építészeti stílusjegyek azonban megmaradtak. (Forrás: http://www.kastelyok.eu/content/gy%C5%91r-moson-sopron-megye#ottevény Földváry-kastély) Rakja ki képzeletben a táblán szereplő puzzle-t, és balról jobbra haladva olvassa össze a képrészleteken lévő betűket, így megtudhatja, hogy milyen stílusban épült a kastély! Írja be a megoldást!

  Letölthető fájlok


  16. kérdés - Rábapatona

  A hangulatában és módszerében is rendhagyó Bilibáncs Fesztivál és Tábor elnevezésű néprajzi tábort 1991 óta rendezik meg minden évben a településen. Önkéntes alapon egy cél érdekében szerveződő fesztivál 2014-ben felvételt nyert a Győr-Moson-Sopron megyei Értéktárba. És hogy mi az a BILIBÁNCS? Tudja meg a rejtvényből! A táblán szereplő képeken a Rábapatonán is jellemző állatok és növények szerepelnek. Haladjon sorban,a táblán lévő keresztrejtvénybe képzeletben írja be az 1-es képen lévő állat nevét az 1-es sorba és így tovább a hat állattal! A helyes megfejtést jelölje be!

  Letölthető fájlok


  17. kérdés - Rábcakapi

  Biodinamikus vagy ökológiai gazdálkodás alatt a műtrágya és (szintetikus) növény védőszer nélküli, a természetes biológiai ciklusokra, szervestrágyázásra, biológiai növényvédelemre alapuló gazdálkodási formát értünk. E gazdálkodási forma alkalmazásakor nagy jelentősége van a talaj alapos ismeretének. Vajon milyen talajt talál itt?Keressen egy vakondtúrást, és az ujjai között morzsoljon szét egy kis száraz talajt!Száraz talajon érzékelhető: csiszoló érzés:homoktalaj – tapadó érzés: vályogtalaj – csúszós érzés: agyagos talaj. Cseppentsen a talajdarabra egy kis vizet, és próbáljon belőle golyót, hengert majd gyűrűt formálni!Golyóformálás közben szétesik: homoktalaj – hengerré formálás közben szétesik: agyagos homok – gyűrűvé hajlítva szétesik: vályogtalaj – gyűrűvé hajlítható: agyagos talaj. A túra során több helyen vizsgálja meg a talajt! Figyelje az eltéréseket!

   Letölthető fájlok


   18. kérdés - Tárnokréti

   A pákászat az 1900-as évek első harmadáig, a lápvidékek lecsapolásáig komplex halász, va-dász, növénygyűjtő életformája volt a lápok, mocsarak vidékén élő falvak lakóinak. Pákásznak nevez-ték azokat a lápvidék környékén élő embereket, akik kimondottan a rétből, mocsárvidékből éltek, tehát földet nem műveltek, hanem abból éltek, amit a lápvidék készen adott, begyűjtötték a természet adta kincseket. (http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1k%C3%A1szat) A táblán szereplő képen a pákászok tipikus eszközeit látja. Keresse meg a kép alatti felsorolásból, hogy mi lehet a neve a képen szereplő első, második, stb. eszköznek! Ha a megfelelő eszköznevet párosította az ábrához, akkor a meghatározások után látható kiemelt betűkből egy helytörténeti látványosságot kap! Írja be a helyes megfejtést!

   Letölthető fájlok