Főoldal| A projekt bemutatása| Letölthető dokumentumok| Vendégkönyv
FacebookGoogle +

Élmények - Vetélkedő

fejléc

„I. Nagy Tavaszi Rábcatorkolás” című vetélkedő

 

A térséget alkotó tizennyolc település (Abda, Bezi, Börcs, Cakóháza, Enese, Fehértó, Győrsövényháza, Ikrény, Koroncó, Kóny, Kunsziget, Lébény, Markotabödöge, Mecsér, Öttevény, Rábapatona, Rábcakapi, Tárnokréti) 2014-ben hozta létre az együttműködés jelenlegi formáját, bár a közös munka gyökerei jóval régebbre nyúlnak vissza. A közös cél a helyi értékek összegyűjtése, felmutatása, megismertetése a térségen belül és azon kívül élőkkel úgy, hogy arra utána valódi lokálpatrióta büszkeség, és valódi, belülről induló fejlesztés épülhessen. Ezeket a törekvéseket támogatja a „Múlttal a Jövőért” elnevezésű, LEADER-támogatásban részesült projekt.

A kezdeményezés szerves, és talán egyik legfontosabb része az, hogy az összegyűjtött helyi, térségi értékeket a térség fiataljaival is szükséges megismertetni, bennük is erősíteni a helyi, térségi identitást. Ezt szolgálta a 2015 márciusa és májusa között lebonyolított „I. Nagy Tavaszi Rábcatorkolás” című vetélkedő. A rendezvénysorozat három fordulóból állt, amelyek a három fő értéktípus köré épültek:

1)      Az első forduló témája a kulturális örökség volt – néphagyományok, mesterségek, népművészet és jeles napok, különös tekintettel a húsvéti ünnepkörhöz kötődő hagyományokra.

2)      A második forduló a tavaszhoz kapcsolódva a természeti örökséget mutatta be, a vizek, növények, madarak világát, a természet ébredését és azt, hogy másoknak ebből mi, hogyan mutatható meg.

3)      A harmadik forduló pedig az épített örökség témáját járta körül, azt, hogy az ember alkotta környezet hogyan hat a mindennapi életre, hogyan él, és hogyan fejlődik velünk együtt.

Az egyes témákat a négy korcsoport (óvodás, alsó tagozatos, felső tagozatos és „szabadfogású”(ami gyakorlatilag a középiskolás korosztályra is kiterjesztett ifi-csoportot jelenti ebben az esetben) csapatai korosztályuknak megfelelő szintű, együttműködést és kreativitást kívánó feladatokat oldottak meg, sok esetben nagyszerű eredménnyel. A feladatok minden esetben három típusba voltak sorolhatók:

A)     Ez a feladat minden fordulóban valamilyen közös kreatív munka elkészítését jelentette megadott témában, adott technikával. Ezen felül minden csapat számára adott volt a lehetőség, hogy az alsóbb korcsoportok feladataiból is válasszon egyet vagy többet, és pluszpontokért azokat is megoldja. Az óvodás korcsoport csapatai csak ezt a feladatot kapták.

B)      Ez feladatlap minden fordulóban valamilyen kutatós-kifejtős jellegű feladatot tartalmazott, amelyekben a gyerekek a településüket ismerték-ismertették meg.

C)      Végül pedig minden forduló villámkérdésekkel, kvízzel zárt, amelyben a téma apró érdekességeinek néztek utána a gyerekek.

A három fordulót követően került sor a záró fesztiválra, vetélkedésre valamennyi korosztályban.

Ezeket a tapasztalatokat, feladatokat, elkészült anyagokat adjuk most közre témánként bontva. Az egyes feladatlapok, a fesztivál feladatai, forgatókönyve, az elkészült oktatói módszertani anyagok szabadon használhatóak, letölthetők, kinyomtathatók. A kvízkérdések megoldásai a munkafüzetek végén megtalálhatók.

Hisszük, hogy a vetélkedő során összeállított feladatok, módszertani segédlet stb. akár így csokorban, akár külön-külön érdekes és értékes kiegészítői lehetnek az óvodai, iskolai oktatásnak, de akár családi összejöveteleknek is. Kívánjuk, használják haszonnal és örömmel!

Kapcsolódó dokumentumok

1. forduló feladatai - Alsó tagozatos korcsoport
also tagozatos froduló feladatai 1.pdf (2.74MB)
1. forduló feladatai - Felső tagozatos korcsoport
felso tagozatos forduló feladatai 1.pdf (2.89MB)
1. forduló feladatai - Óvodás korcsoport
ovodas fordulo feladatai 1.pdf (1.06MB)
1. forduló feladatai - Szabadfogású korcsoport
szabadfogasu korcsoport feladatai 1.pdf (3.36MB)
2. forduló feladatai - Alsó tagozatos korcsoport
alsos fordulo feladatok 2.pdf (2.73MB)
2. forduló feladatai - Felső tagozatos korcsoport
felsos fordulo feladatok 2.pdf (2.55MB)
2. forduló feladatai - Óvodás korcsoport
ovis fordulo feladatok 2.pdf (874.45kB)
2. forduló feladatai - Szabadfogású korcsoport
szabadfogasu korcsoport fordulo feladatok 2.pdf (2.95MB)
3. forduló feladatai - Alsó tagozatos korcsoport
alsos fordulo feladatok 3.pdf (1.63MB)
3. forduló feladatai - Felső tagozatos korcsoport
felso tagozatos fordulo feladatok 3.pdf (1.4MB)
3. forduló feladatai - Óvodás korcsoport
ovodas forduló feladatok 3.pdf (1.55MB)
3. forduló feladatai - Szabadfogású korcsoport
szabadfogasu korcsoport fordulo feladatai 3.pdf (1.21MB)
Felhívás 1. oldal
felhívás.jpg (1.79MB)
Felhívás 2. old
felhívás2.jpg (2.04MB)
I. Nagy "Rábcatorokolás" vetélkedőhöz kapcsolódó Pedagógus műhelynap ppt-je
Rabcatorok_vetélkedő.pptx (1.82MB)
Jelentkezési lap
Jelentkezési lap.docx (894.65kB)
Munkafüzet 1. korcsoport - Óvodások számára
Rábcatorok_munkafüzet_I_kcs.pdf (2.69MB)
Munkafüzet 2. korcsoport - Alsó tagozat
Rábcatorok_munkafüzet_II_kcs.pdf (2.53MB)
Munkafüzet 3. korcsoport - Felső tagozat
Rábcatorok_munkafüzet_III_kcs.pdf (2.48MB)
Munkafüzet 4. korcsoport - Szabadfogású
Rábcatorok_munkafüzet_IV_kcs.pdf (2.4MB)
Záró fesztivál meghívó és program
záró fesztivál meghívó és program.pdf (1.67MB)

Épített örökségünk pályaművek

I. Nagy Tavaszi "Rábcatorkolás” című vetélkedősorozat - 3. forduló

A harmadik forduló az épített örökség témáját járta körül, azt, hogy az ember alkotta környezet hogy...

Kultúrális örökségünk pályaművek

I. Nagy Tavaszi Rábcatorkolás” című vetélkedősorozat - 1. forduló

Az első forduló témája a kulturális örökség volt – néphagyományok, mesterségek, népművészet és jeles...

Természeti örökségünk pályaművek

I. Nagy Tavaszi "Rábcatorkolás” című vetélkedősorozat - 2. forduló

A második forduló a tavaszhoz kapcsolódva a természeti örökséget mutatta be, a vizek, növények, mada...