Főoldal| A projekt bemutatása| Letölthető dokumentumok| Vendégkönyv
FacebookGoogle +

Nepomuki Szent János szobra

Sok hazai és európai településen megtalálható Nepomuki Szent János szobra. (Nepomuki Szt. János ismert csehországi szent, Vencel király feleségének gyóntatója volt. A féltékeny természetű király a Nepomuk településről származó János gyóntatópapot szerette volna rávenni, hogy felesége gyónásairól neki beszámoljon. Amikor erre nem volt hajlandó, a király a hídról a Moldva folyóba dobatta.) A szent szobrai általában hidakon, folyópartokon állnak. Az abdai  szobor a Holt-Rábca újmajori és a 10-es út találkozásánál kapott helyet. Az 1954-es árvízi töltés megerősítésekor, az Alföldről és más vidékről érkeztek kubikusok és lovas fogatok. A földet hármas lovas fogatokból álló kétkerekű laptikákkal hordták. A második és harmadik laptikába befogott ló általában vak volt, hogy bizton kövesse az elsőt és a kubikusokat. A majori telepre visszatérő fogatokat vakon húzó lovak elhúzták és feldöntötték a szobrot. 30 évig hevert ott az árokban. Pósfai József restaurátor egészítette ki és állította helyre, amit már nem az eredeti helyén, hanem a templom mögötti parkban állítatott fel a község. Felszentelésére 1992. augusztus 20-án került sor.

2011-re a szobor állapota meglehetősen megromlott. Az helyi római katolikus egyházközség, az önkormányzat összefogásával és magánszemélyek támogatásával Böcskei György enesei kőfaragó felújította. Megáldására dr. Pápai Lajos megyéspüspököt kérték fel.

Elérhetőségek

Cím: Abda