Főoldal| A projekt bemutatása| Letölthető dokumentumok| Vendégkönyv
FacebookGoogle +

A projekt bemutatása

A „Múlttal a jövőért” c. együttműködési projekt elsődleges célja a Rábcatorok kistérséget alkotó és azzal szorosan együttműködő településeken a kapcsolódások erősítése, az erőforrások felmérése, a közösség fejlesztése, melyhez szorosan kapcsolódik a korábban vezetői szinten már kialakult együttműködési képesség fejlesztése és elmélyítése a különböző szervezetek, intézmények, vállalkozók, önkormányzatok és a lakosság között. A projekt hozzájárul az érintett települések közösségein keresztül a vidéki létformával, helyi tudásokkal, adottságokkal való kötődés erősítéséhez, azok életben tartásához, fenntarthatóságához. Élénkítő hatással lehet a projekt az érintett településeken a termelő, valamint szolgáltató szektorra is, különös tekintettel a helyi termék előállításra, turisztikai szolgáltatók közti együttműködésre, termék- és szolgáltatás fejlesztésre. A projekt célja egyben olyan együttműködések kialakítása a települések közt, amely a térségi szereplők számára segít a közös erőforrások mentén a közös célok megfogalmazásában.

 

Résztvevő települések:

 1. Abda
 2. Bezi
 3. Börcs
 4. Cakóháza
 5. Enese
 6. Fehértó
 7. Győrsövényház
 8. Ikrény
 9. Koroncó
 10. Kóny
 11. Kunsziget
 12. Lébény
 13. Markotabödöge
 14. Mecsér
 15. Öttevény
 16. Rábapatona
 17. Rábcakapi
 18. Tárnokréti

 

A projekt elsődlegesen 3 célterületet érint, melyek az alábbiak:

-  a kulturális örökség megőrzése, továbbörökítése, tőkésítése;

az épített és természeti környezet erőforrásainak beazonosítása, rendszerezése;

-  továbbá a helyi termék előállítók körében az együttműködés erősítése, szakmai műhelyek kialakítása, a helyi termelővé, kistermelővé válás támogatása.

 

A három terület szorosan kapcsolódik egymáshoz, mivel a helyi természeti és kulturális örökség hasznosítása, a helyi termékek előállítása és a hozzáadott értékének növelése együtt járulnak hozzá ember és táj szerves együttéléséhez, amely a szülőhelyhez való kötődés erősítésén túl lehetőséget kínálhat a helyben maradásra, alternatívát adhat a jövedelem megszerzésére, kiegészítésére.

 

A projekt tevékenységeinek lebonyolításában a Rábcatorok kistérséget alkotó és a környezetükben található települések lakossága, helyi vállalkozók, termelők, a Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft., a “Kunszigetért” Közalapítvány, az ABDA SportClub, a Ladikos Közhasznú Alapítvány és a Pannónia Kincse Leader Egyesület munkaszervezete vesznek részt.

 

A projektben a koordináló szervezet szerepét a Rábcatorok Településeinek Regionális Fejlesztési Társulása tölti be. A Társulás, mint helyi akciócsoport 2005-ben alakult Ikrényben. A Rábcatorok kistérséget alkotó és azok szűk környezetében elhelyezkedő települések Győr, mint dinamikusan fejlődő nagyváros agglomerációs gyűrűjébe közvetlenül tartozó települések, amelyek már korábban is működtek együtt eredményesen. Az akciócsoport tagjai 1994 óta (a Rábcatorok Regionális Fejlesztési Társulás megalakulása óta) számos közös fejlesztést indukáltak és valósítottak meg. A fejlesztések kihatottak azon településekre is, amelyek nem tagjai a Rábcatorok Településeinek LEADER Fejlesztési Társulásának. A fejlesztések hatásai ugyanis nem korlátozódnak a földrajzi keretek közé. Jelen együttműködési projekt esetében a közösségi vezetők elkötelezettségére, illetve a civilek, helyi vállalkozók LEADER-rel kapcsolatos aktivitására támaszkodunk, illetve arra, hogy van szándék a változtatásra, tekintettel, hogy a települések már rendelkeznek LEADER tapasztalatokkal.

 

A Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft.  a térség egyik meghatározó civil szervezete. A Pannon Helyi Termék Klasztert 2005 őszén hozta létre 16 szervezet (népművészeti egyesületek, falusi turizmus szövetségek, vidékfejlesztési civil szervezetek, önkormányzatok, önkormányzati társulások). Mára már több, mint 40 tagja van a szervezetnek, melynek alapvető célja a Nyugat-Magyarországon fellelhető és előállítható mezőgazdasági és kézműipari termékek összegyűjtése, fejlesztése, hatékonyabb előállításuk ösztönzése, egységes arculatú megjelenítése, piacra jutásuk segítése.

 

A „Kunszigetért” Közalapítvány fontos céljának tekinti a helyi identitástudat megőrzését és fejlesztését, a kunszigeti hagyományok ápolását. A jövőben – hasonlóan az eddigi működéséhez - közhasznú szervezetként együttműködik az egyházzal, a gazdálkodó és társadalmi szervezetekkel, a vállalkozókkal, a lakossággal.

 

Az ABDA Sport Club helyet és alkalmat biztosít a helyi tömegsport rendezvények számára. A megyei bajnoki rendszerben labdarúgó csapatokat versenyeztet és biztosítja az utánpótlás korosztályú gyerekek nevelését. Tagjai aktívan részt vesznek a község közösségi életében.

 

Ladikos Közhasznú Alapítvány az évenként Mecsér községben megrendezésre kerülő LADIKOS fesztivál megszervezését és lebonyolítását, továbbá Mecsér község és a hozzá tágabban kapcsolódó Szigetköz tájegység népi hagyományainak (néprajzi, népzenei hagyományok, néptánc, stb.) ápolását, megőrzését, valamint továbbörökítését végzi.

 

A Pannónia Kincse Leader Egyesület munkaszervezete és a Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft. tevékenységükkel, szakmai tudásuk és tapasztalataik révén elősegítik és hozzájárulnak projekt sikeres megvalósulásához és hosszú távú fenntartásához és ezáltal a projekt által érintett célcsoportok jobb életkörülményeinek megteremtéséhez is.