Főoldal| A projekt bemutatása| Letölthető dokumentumok| Vendégkönyv
FacebookGoogle +

Győrsövényház

Elhelyezkedés és természeti környezet

Győrsövényház Magyarország északnyugati részén, Győr-Moson-Sopron megyében, a Kisalföld Tóköz elnevezésű tájegységén, a Lébény–Tét összekötő út mellett terül el. A környező városoktól nagyjából egyforma távolságra fekszik: Győrtől 23, Csornától 18, Mosonmagyaróvártól 25 kilométerre. Az M1-es autópálya 9, az M85-ös autóút pedig 6 kilométerre van tőle.

A mintegy 800 lelkes falu természeti környezete gyönyörű. Határának egy része a Fertő–Hanság Nemzeti Parkhoz tartozik. A közvetlen közelében található a Rábca és a Keszeg-ér torkolata, valamint a különleges madárvilágáról ismert Fehér-tó.

 

Helytörténet

Győrsövényház keletkezését egy helyi monda a következőképpen magyarázza: a Lébény felőli faluvégen valamikor régen megtelepedett egy halászember. A vízparthoz közel cölöpöket vert le, azok közét vesszővel körülfonta, majd betapasztotta sárral. Mikor a víz megáradt, kimosta a sövénypalánk közeiből az agyagot és a halász előröl kezdhette a műveletet. A javítgatásba mégsem fáradt bele, hiszen úgy őrizte meg a szájhagyomány, hogy ez volt a község első lakóépülete, ahonnan a falu a nevét is kapta.

A történelmi dokumentumok persze másként vallanak. Győrsövényház első ízben 1396-ban szerepel egy oklevélben, „villa Suuenzad” alakban. Neve a XV. század végéig Sövényszád volt, amely feltehetőleg egy azóta már nem létező Sövény nevű vízfolyás torkolatára utal. Első ismert birtokosai a Meggyesaljai, a Garai, a Szapolyai, a Török, a Pázmány, a Jagosich, a Klucsay és a Tarczy családok tagjai közül kerültek ki, majd a falu az 1670-es években a győri jezsuiták tulajdonába került. A település határába olvadt a középkori Szapud és Újfalu község területe.

Sövényház lakossága az 1600-as években még teljesen magyar volt. A települést a Rákóczi-szabadságharc idején császári csapatok égették fel. Az 1715-ös összeírás az új falvak között említi Sövényházt is. A községbe ekkortájt bajorországi svábok települtek be. II. József uralkodása alatt, az 1780-as években már 708 – többségében német – lakosa volt. A jezsuita rend 1773-as feloszlatása után a Neuhold, majd a Purgly, a Balogh, a Ris és a Fricke család adta a földesurakat, később a nagybirtokosokat.

A XX. század első felére alakult ki, és még ma is használt a felsőfalu, alsófalu fogalompár: míg az előbbit módosabb parasztcsaládok, utóbbit napszámosok és cselédek lakták. A sváb–magyar két évszázados békés együttélés hagyományai az 1930-as évektől, a második világháború előtti és alatti esztendőkben bomlásnak indultak. A tragédia a nagy világégést követően, 1946-ban lett teljes: a község sváb lakóinak 58 százalékát, több mint félszáz embert kitelepítettek, bár döntő többségüknek a korábbi borzalmakhoz semmi köze sem volt. Házaikba közeli és távoli településekről költöztek magyarok.

A Rákosi-rendszerben rövid életű termelőszövetkezet jött létre, az 1959-es második alapítás már tartósabbnak bizonyult. A Kádár-érában Győrsövényház a két szomszédos falu, Bezi és Fehértó tanácsi székhelye lett. A község az önálló önkormányzatok megalakulásakor, 1990-ben a három faluból álló körjegyzőség központja lett, egészen 2003 végéig. Akkortól Kónnyal alkotott körjegyzőséget, majd 2013-ban az Enesei Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozik.

 

Intézmények:

 Vadrózsa Waldorf Iskola

Működtető: Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület.

Cím: 9161 Győrsövényház, Gárdonyi G. u. 45.

Internet: http://www.vadrozsawaldorf.hu/

 

Konditerem és ifjúsági klub

Cím: Győrsövényház, Petőfi S. u. 50.

Gondnok: Takács Árpád

Nyitva tartás: kedd, csütörtök, péntek 17–21, szombat 16–21.

Civil szervezetek, más közösségek előzetes egyeztetés alapján más időpontban is használhatják a helyiségeket.

 

Könyvtár

Vezető: Czáka Zsuzsanna.

Cím: 9161 Győrsövényház, Fehértói u. 10.

Nyitva tartás: szerda 17–19.

 

Kónyi Deák Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Győrsövényházi Tagiskolája

Cím: 9161 Győrsövényház, Gárdonyi G. u. 45.

E-mail: gyshaz@gmail.com

Tagintézményvezető: Lukácsné Rajczi Zsuzsanna

 

Teleház

Cím: 9161 Győrsövényház, Gárdonyi G. u. 45.

Vezető: ifj. Vass Béláné.

Nyitva tartás: hétfő–péntek 14.30–18.30.

 

Civil szervezetek

 Egyesület Győrsövényházért

Sportegyesület

Nyugdíjasklub

Horgász Egyesület

Győrsövényház Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

Kamarakórus

Vöröskereszt

 

Győrsövényház

Elérhetőségek

Cím: 9161 Győrsövényház Petőfi u. 100
Polgármester: Hokstok Imre
Web: www.gyorsovenyhaz.hu/
Email: onkgysh@freemail.hu
Telefonszám: +3696/277-279
Fax: +3696/531-013

Térkép nagy méretben

Értékleltár Értékek megtekintése térképen

Épített örökségünk

Emlékkő

A XX. század közepi vészterhes korszak – a II. világháború, a holokauszt és a kitelepítés – győrsövényházi áldozatainak állít emléket. ...

Göltl-kereszt

1875-ben állíttatta a község akkor leggazdagabb gazdája, Göltl Márton. Az Egyesület Győrsövényházért felújíttatta 2014-ben.

Harangláb

1926-ban épült, egy időben tűztoronyként használták.

Jó pásztor szobor

Husz János és Göltl Mária állíttatta 1921-ben. 2000-ben felújították.

Kőkereszt

1830 körül készült klasszicista stílusban. Műemlék. Az egyházközség felújíttatta 2014-ben.

Római katolikus templom

A győrsövényházi római katolikus plébániát 1720-ban alapították. A templomot Keresztelő Szent János tiszteletére szentelték. 1750 után ...

Szűz Mária szobor

Leiner János állíttatta „áthatva az Isten iránti szeretet- és a boldogságos Szűz Mária iránti tisztelettől”. 1890. június 22-én szentel...

Temetőkápolna

A XX. század elején építtette Neuberger István. Falán emléktábla található a község I. világháborús áldozatairól és II. világháborús ál...

Volt Laendler-kúria

  A XVIII. század első felében építették klasszicista stílusban a község akkori földesurai, a Neuholdok. Egy időben tsz-irodaként haszn...

Természeti örökségünk

Horgásztó

A volt kavicsbányát a Horgász Egyesület Győrsövényház hasznosítja horgásztóként. A falutól mintegy 2 kilométerre keletre található.

Keszeg- ér és a Rábca

A két vízfolyás torkolata Győrsövényház határában, a falutól mintegy 1,5 kilométerre található. Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság ...

Parkerdő

A volt Fricke-kúria, a jelenlegi iskola-óvoda körül terül el. Értékes tölgyfa és platánfák is találhatók benne. Egy részén pihenősétány...

Vadgesztenyefasor

A vadgesztenyefasor pontos ültetési ideje nem ismert, legalább 100 éves. A volt Fricke-kúriához, a jelenlegi iskolához-óvodához vezet. ...

Események

Nincs megjeleníthető esemény