Főoldal| A projekt bemutatása| Letölthető dokumentumok| Vendégkönyv
FacebookGoogle +

Ikrény

A hétezer éves múltra visszatekintő település, Ikrény talán a legdinamikusabban fejlődő falva a Rábcatorok térségnek. A rendszerváltás óta kb. 26%-al nőtt a lakosszám, ma 1850 fő.

Az itt élő emberek - alkalmazkodva a táji adottságokhoz - szorgalmas építőmunkájának eredményeként egy egyre komfortosabbá váló település lakóinak vallhatják magukat.

Ikrény teljesen közművesített, az útfelújítások és a közterületek szépítése, bővítése folyamatos. Az új építési-telek kialakítása, a nemzetközi szintű rendezvények befogadására is alkalmas sport- és szabadidőközpont építése, a temető bővítése mind azt mutatják, hogy Ikrény nagy léptekkel folytatja fejlődésének útját.

A számos egyéni vállalkozó mellett nagyobb üzemek is képviselik a gazdasági életet. Két nagyobb asztalosipari- és két nagy mezőgazdasági üzem foglalkoztatja Ikrény és a környező települések dolgozóinak egy részét.

A helyiek összefogását dicséri a 93'-ban az Ikrényi Templomért Közalapítvány segítségével megépített új katolikus templom, mely ma is Ikrény egyik büszkesége.

Civil szervezetekben sem szűkölködik ez a kis település, az Ikrényi Ifjúsági Egyesület (IKIFE) a fiatalokat, az "Nefelejcs" Nyugdíjas Klub az idős korosztályt fogja össze. A település biztonságát a helyi polgárőr-egyesület tagjai őrzik és Horgászegyesület is működik a faluban, mely az Ikrényi horgásztavat gondozza.

A folyami hordalékra épült község turisztikai értékei között említhetjük a Rába folyót és annak holtágát. A Rábát gyönyörű galériaerdők szegélyezik, uralkodó fafajai a nyár és a fűz. A holtág a horgászatot kedvelők paradicsoma. Rába és a Rábca által határolt település a kerékpározást kedvelőknek is feledhetetlen természeti környezetet ígér, s kitáblázott útvonal segíti a túrázókat.

A folyóvizek jellegzetes - védelemre érdemes - növényvilága mellett a mesterségesen kialakított 15 ha vízfelületű tó mindazoknak kellemes szórakozást nyújthat, akik a fürdőzés, vízisízés és szörfözés kínálta kikapcsolódást szeretnék választani.

Ikrény műemléki épülete a Merán kastély, hajdan kolostor, mely jelenleg hasznosítatlan, felújításra vár, valamint a kastély melletti urasági kápolna. Itt található az ikrényi címeren szereplő boltíves kapu is.

 

 A falu történelme

 

A Győrt elkerülő autópálya építése során felszínre került régészeti leletek bizonyítják, hogy a térség, ahol Ikrény is fekszik már ősidők óta lakott hely. A régészek eddigi kutatásai szerint a legrégebbi lelet a határból ötezer évvel ezelőtti időkből való. Hogy az első lakók mikor költöztek ide az ismeretlen, azonban az a tény, hogy az 1200-as években egy oklevél Ikrényt már, mint falut említi.

A község valószínűleg az Ikrény család ősi fészke volt. Ez a família már a XIII. században is szerepelt, 1324-ben I. Károly király Miklós bánt iktattatja itteni birtokába. 1373-ban már a Kanizsay család az ura. Mivel fiú örökös nem született, a birtok Kanizsay György leányáé, Kanizsay Orsolyáé lett, akit Nádasdy Tamás vett feleségül. Ezen az úton jutott a Nádasdyak birtokába Ikrény. Nádasdy Ferenc kivégeztetése után királyi birtok lett. 1614-ben már Győr várost és Vizkelety Jánost is birtokosként említik.

1770-ben a Körmendy, Steverteczky, Klempa, Bolényi, Eördögh, Hajós, Brunovszky és Kaskovich családok a birtokosai.

A Lambergek, akik 1945-ig voltak itt a birtokosok 1777-ben tűntek fel. Ebben az évben Lamberg Volrád a földterület nagyobb részének a birtokosa. Utódja Fülöp már az egész határt megszerzi a családja számára. Fülöp uralma alatt nagy építkezések kezdődnek meg. A cselédházakat, amelyek nagy része már lebontásra került, az 1790-es években építették. A téglákon az 1791-es évszám olvasható.

A ma is fennálló kastély állítólag hajdan kolostor volt. Erről azonban nincs írásos bizonyíték. A kastély mellett egy urasági kápolna is található.

Gróf Lamberg ezen birtokon 1800 elején angol félvér méntelepet hozott létre, mely a II. Világháború végéig fennállott.

A község határában, a Rákóczi-féle szabadságharc alatt és 1848-ban is, kisebb csatározások folytak.

A Lambergek kezében elég biztosan állt a bírtok, mert Győr közelében jövedelmező volt a gabonatermelés. A szállítás viszonylag olcsó volt, mert Ikrény csak 10 km-re fekszik Győrtől. A századfordulóra azonban a gabona árcsökkenése és az agrárválság miatt átálltak az állattenyésztésre.

Ikrény később " igazi " önnálló faluvá fejlődött, de 1907-ben egyesítették Rábapatonával, az amúgy is nagy határú és népes faluval.

A XIX. század közepétől a szállítás olcsóbbá tételére elkezdték a nagy vasúti építkezéseket. A mezőgazdasági nagybirtokoknak is érdekük volt, hogy a vasút az ő területükön is keresztül menjen. Amikor a GYSEV-en a forgalom megindult Ikrény is kapott egy megállót.

A századfordulón a községnek 54 háza volt és ekkor ebben 582 ember lakott, akik 3969 kh-as nagybirtokon dolgoztak.

Ha munkaerőhiány volt a birtokon a környékről toborozták a munkásokat. A napszámbérek a férfiaknál 80-220 fillér, a nőknél pedig 60-100 fillér volt. Ez akkor elég alacsony bér volt. A környező nagybirtokokon több helyen is magasabb volt a fizetés.

A világháború kitörése súlyos körülmények között találta a falú népét. Kezdetben innen is lelkesedéssel indultak a családok és béresek a csatatérre. A lelkesedés csak akkor hagyott alább, amikor sorra haltak meg a férfiak. A sok behívott férfi munkáját valakinek el kellett végezni és ez a teher az asszonyok és gyerekek vállára nehezedett. A rossz termés miatt már a faluban is érezhető volt az élelmiszerhiány és a háború vége felé nőttön-nőtt az elégedetlenség.

Kb. 8-10 ikrényi lakos esett el az I. világháborúban.

A II. világháború nehéz évei alatt összesen mintegy 35 embert vittek el katonának. Az áldozatok száma 8-10 személy volt.

1949-ben megtörtént az elvállás Rábapatonától, amit a település már régóta várt. Tárgyalások kezdődtek a községház építéséről és a belterület határainak kijelöléséről.

 

Intézmények:

 

Ikrényi Általános Iskola

Székhelye címe: 9141 Ikrény, Vasútsor 6. 

Tel.: 96/542-040, 96/542-041
Fax: 96/542-041.
E-mail: ikrenysuli@ikrenysuli.sulinet.hu

Igazgató: Ferenczy Tamás

 

Napsugár Óvoda

9141 Ikrény, Széchenyi u. 15.
Vezető óvónő 
T/fax: 96/542 127
e-mail: ikrenyovi@m-kabel.hu

 

Községi Könyvtár

Könyvtáros: Sipos Jánosné

Nyitvatartás:Kedd - Péntek 15-18 óráig

Az olvasás és kölcsönzésen túl a könyvtárban ingyenes internet használatra is van lehetőseg.

 

Civilszervezetek

 

Ikrényi Horgász Egyesület

Ikrény Sportegyesület

Ikrényi Nefelejcs Nyugdíjas Klub

Ikrényi Egyházért Alapítvány

Ikrény Sportjáért és Kultúrájáért Közalapítvány

Ikrényi Polgárőr Egyesület

Ikrényi Óvodásokért Közhasznú Alapítvány

Röplabda és strandröplabda

Baba-Mama Klub

 

Ikrény

Elérhetőségek

Cím: 9141 Ikrény, Győri utca 66.
Polgármester: Németh Tamás
Web: www.ikreny.hu
Email: polgarmester@ikreny.hu
Telefonszám: +3696/457-050
Fax: +3696/542-050

Térkép nagy méretben

Értékleltár Értékek megtekintése térképen

Épített örökségünk

Harangláb

A harangláb helyi védelem alatt álló érték. 

II. világháborús emlékmű

II. világháború áldozatainak állít emléket. 

Mária szobor

Az ikrényi Mária szobrot az 1914-es világháborúban elesettek emlékére állították, melynek helyreállítását Lebó Ferenc győri szobrászműv...

Merán kastély

Ikrény műemléki épülete a Merán kastély, hajdan kolostor, mely jelenleg hasznosítatlan, felújításra vár, valamint a kastély melletti ur...

Millenniumi Emlékkereszt

Millenniumi Emlékkereszt

Nepomuki Szent János Szobor

Az ikrényi Nepomuki Szent János homokkőszobor Budai István szobrászművész rekonstrukciói közé tartozik. Pályázat útján került felújítás...

Szent Kereszt felmagasztalása templom

Az ikrényi templom alapkőletételére 1992. április 5-én szabadtéri ünnepi mise keretei között került sor. Czank Vilmos plébános irányítá...

Természeti örökségünk

Horgásztó

A gyönyörű természeti környezetben található Káptalan-tóban – 1,2 ha vízfelület, átalagos vízmélysége 3,5 m – megtalálható a ponty, dév...

Vizisípálya

A tóban vizisíelési és fürdési lehetőség is biztosított.

Események

Nincs megjeleníthető esemény