Főoldal| A projekt bemutatása| Letölthető dokumentumok| Vendégkönyv
FacebookGoogle +

Lébény

LÉBÉNY – ahol az idő kitágul

A városka gazdag históriája hét évezred emlékeit őrzi. Nevezetes relikviája például a római mérföldkő. Kiemelkedő jelentőségű műemléke a felújított, román stílusú, árpád-kori Szent Jakab templom, mely a 21. századra ismét népszerű állomás lett több zarándokút kereszteződésében. Lébényben halad át a Via Sancti Martini és a Budapesttől Santiago de Compostelláig kiépített el Camino magyarországi szakasza, a Szent Jakab zarándokút, aminek fontos megállója a lébényi Szent Jakab Zarándokház és Látogatóközpont.

Műemlékei mellett érdemes a folyamatosan fejlődő Ipari Parkot megemlíteni, ami hamarosan bővülni fog. Ezt segíti, hogy a vasút mellett az Ipari Park mellett van közvetlenül az M1-es autópálya lehajtója.

Az idelátogató turisták biztonságát a jól működő kamerarendszer, a rendőrség és a tűzoltóság védi – helyben. Jólétükről pedig két kiváló étterem is gondoskodik, valamint helyi pékség, fagylaltozó, mézeskalácsos és cukrászat, illetve 3 szálláshely.

A vendégszerető lébényiek gazdag társadalmi életet élnek, amit mi sem bizonyít jobban, mint a rendszeres támogatásban részesülő közel két tucat civil szervezet, a szépen felújított intézmények: a Művelődési Klub, a Civil Centrum és a Közösségi Ház, valamint az aktív kulturális életet is élő evangélikus és római katolikus egyházközség.

Ha jó úton vagy, megérkezel J

 

Aki zarándokol, jó úton van.

 

„Aki rohan, azt az idő szorítja, aki zarándokol, azt az idő tágítja.”

 

A Hanság és a Szigetköz ölelésében tornyosuló Szent Jakab templom a maga méltóságával megállásra int minden vándort. Legyen időnk elmerengeni a múlt folyásán – van min! A Mosoni-síkon fekvő városka gazdag históriája hét évezred emlékét őrzi. A Krisztus előtti 5. évezredben már lakott volt. Szántóvető, pásztorkodó, vadászó népek lakták egészen a római korig. A Krisztus utáni első századokban, a római Limes vonalán már a Quadrata erőd állt itt. E korból maradt ránk a ma is látható római mérföldkő.

Lébényt megemlíti Kézai Simon krónikája. A II. András idejében kelt oklevelekből tudjuk, hogy már működött Bencés monostor és 1212-ben már állt a Szent Jakab templom. A tatárjárás pusztításától Moson vármegyében csak a mosoni vár és a lébényi rendház maradt meg egyházával. Mátyás király idejében a császári haderők többször feldúlták a települést, s 1529-ben már a Bécsből visszavonuló törökök égették föl az apátságot, és ekkor dőlt le a templom egyik tornya. Ettől kezdve a monostort sem lakták szerzetesek. A 16. században érkeztek az első katolikus horvátok és evangélikus németek a településre. A 17. század derekán a jezsuiták kezébe jutott az apátság. A török és kuruc háborúskodások után, a 18. században fejlődésnek indult Lébény. Megjelent az első zsidó kirurgus és morva családok is otthonra leltek a községben. 1832-ben mezővárosi rangot kapott. A céhek, a kézműves mesterség fejlődését már nem zavarta meg a napóleoni háborúk, vagy az 1848-49-es szabadságharc hadisarcai. A Sina család alapította Fabrika cukorgyár az 1850-es években Európa egyik legnagyobb cukorgyára volt.

A korábbi királyi birtok a Zichy és Sina családok után a Wenckheim családé lett, ekkor, a dualizmus korában a fejlődés tovább erősödött, amit csak a két világháború tört meg.

Amikor eltörölték a mezővárosi címet, akkor Lébény is újra község lett. Csak az 1960-as években lett nagyközség, a 70-80-as években pedig Mosonszentmiklóssal összevonva Lébénymiklós néven szerepelt. A rendszerváltáskor nyerte vissza függetlenségét, és az azóta eltelt két évtizedben Lébény lakossága választott képviselői által önállóan formálja, alakítja sorsát. A kezdeti anyagi nehézségek ellenére a lébényi emberek tehetségének, kitartó szorgalmának eredményeként a falu épült, szépült, anyagiakban és szellemiekben is gazdagodott. A vezetői, testületei is azon fáradoztak, hogy ez így legyen.

A település fejlesztése terén elért eredmények elismeréseképpen 2013. július 15-i hatállyal Áder János köztársasági elnök a nagyközséget várossá nyilvánította. Lébény, az ipari parkjával, virágzó közösségi életétel ma már egy prosperáló kisváros.

közösségi élet, ellátás

Az egészségügyi ellátást a gyógyszertár mellett a felújított Egészségügyi Centrum biztosítja 2 orvossal, fogorvossal, védőnővel és asszisztensekke.

Az új óvoda a féltucat tágas, világos csoportszobával, nagy tornateremmel, melegítő konyhával, fejlesztőszobával, orvosi szobával, könyvtárral, felnőtt öltözőkkel, irodákkal rendelkező 930 négyzetméter alapterületű épületben található szép játszótérrel övezve. A település környezettudatosságát az épületen levő napkollektor is bizonyítja, mely a működéshez szükséges meleg vizet állítja elő. Télen - a hagyományos fűtés mellett - padlófűtés is melegíti a csoportszobákat.

A közoktatást az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokban működő Általános Iskola és AMI biztosítja. Az épületek felújítása, fejlesztése folyamatos. Az iskola tornacsarnokkal, könyvtárral, sőt zeneiskolával és citerazenekarral is rendelkezik.

A Falumúzeum rekonstruálása 2015-ben kezdődik.

Lébényben két egyházközség és húsz civil szerveződés működik, köztük jó féltucat énekkarral. Két új játszótér, a felújított Civil Centrum és a Művelődési Klub, valamint a Könyvtárral és teleházzal bővített Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér segíti a helyi lakosokat és közösségeket.

Az önkormányzat és a civil szervezetek számos rendezvénnyel gazdagítják a kulturális palettát. Ilyen például a farsang farka, a májusfaállítás, a Hősök Napja, a Zarándok Napok, a Holdkórusok Találkozója, a Város Nap (peregrinus nap), pálinka verseny, Sajtosréti Fogathajtó verseny, lóvásár vagy épp a Lébényi Advent.

 

Intézmények:

Lébényi Általános Iskola és AMI

Cím: 9155 Lébény, Iskola köz 1.

Lébényi Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde

Cím: 9155 Lébény, Fő út 86.

IKSZT

Cím: 9155 Lébény, Akácfa utca 76.

Jókai Mór Közösségi Közvtár

Cím: 9155 Lébény, Akácfa utca 76. 

 

Civil szervezetek: 

 

Játék-Vár Szülők az óvodásokért

Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

Hagyományőrző Orchidea Klub

Lébényi Lovasok Lébényért Egyesület

Lébényi SE

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Egyesület Lébényért

F-16 Lébény Postagalamb Sportegyesület

Lébényi Amatőr Színjátszó és Kulturális Egyesület

Lébényi Motoros Egyesület

Lébényi Szent Jakab Templom Vox Angelica Kórusa

Vöröskereszt Lébényi Szervezete

Eight Singers Lébényi Énekegyüttes

Gyermekeinkért Alapítvány

Lébényi kézilabda és szabadidő sportegyesület

Lébényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Liszt Ferenc Vegyeskar

 

 

Lébény

Elérhetőségek

Cím: 9155 Lébény, Fő út 47.
Polgármester: Kovács Gábor
Web: http://www.lebeny.hu/
Email: polgarmester@lebeny.hu
Telefonszám: +3620/2647967

Térkép nagy méretben

Értékleltár Értékek megtekintése térképen

Épített örökségünk

A jubileumi kettős kereszt

A Hunyadi utca és a Dózsa György utca találkozásánál látható emlékkeresztet a kereszténység kétezer, s a magyar állam megszületésének e...

Barátföldpusztai Szentháromság-szoborcsoport

A 60 x 60 x 80 centiméter magas, felső és alsó szegélyén is párkánydíszes kőhasábon 5 méter magas, korinthoszi fejezettel záródó homokk...

Bormászi kereszt

Ez a feszület is a Tárnokréti felé vezető út mentén, a bormászi útkanyarulatban áll. Az eredetileg 1900 körül a Wenckheim-uradalom álta...

Evangélikus templom

1795-ben, az evangélikus hívek adományaiból épült. A protestáns egyházakra akkor érvényes előírások szerint a templom közvetlenül az ut...

Gyökeres- vagy Susovits-kereszt

A közelmúltban vált ismertté az a levéltári dokumentum, mely szerint a kereszt eredeti változatát 1886 szeptemberében id. Susovits Jáno...

Harnisch- vagy Rauchwarter-kereszt

A Lébényből Tárnokrétire vezető út mentén álló keresztet 1920 körül Harnisch Anna és Rauchwarter Anna állíttatták hálaadásképpen azért,...

I. világháborús emlékmű

Az első világháború éveiben behívott mintegy 600 frontszolgálatos katona közül 173 soha nem tért haza, életüket vesztették Galíciában, ...

II. világháborús emlékmű

1992. május 23-án avatták fel azt az emlékművet, melyet a II. világháború hősi halottainak és polgári áldozatainak emlékére, Bujtás Lás...

Millecentenáriumi emlékoszlop

A Damjanich utca és az Ady Endre utca találkozásánál lévő emlékparkban álló kopjafát – Bujtás László (helyi tanár) alkotását – a telepü...

Nepomuki Szent János szobor

Levéltári dokumentumokkal igazolható, hogy Nepomuki Szent János szobra már 1780-ban is jelenlegi helyén, az akkori felső faluvégen állt...

Pálos rendház

A középkori alapokon nyugvó épület a helyi hagyomány szerint egykor pálos rendházként működött. A XVII. században a jezsuiták tulajdoná...

Quadrata Római erőd helye

Kr.u. 9-ben a későbbi császár, Tiberius meghódította Pannóniát, és a mai Lébény területén katonai tábor és polgári település létesült. ...

Regner-kereszt

A Győrsövényház felé vezető út mentén álló kőkeresztet 1912-ben saját birtokán állíttatta Regner János lébényi gazda, egykori 48-as nem...

Római mérföldkő

Időszámításunk szerint 9-ben Tiberius, római hadvezér meghódította Pannóniát, s a Dunántúl – Pannónia provincia részeként – a római bir...

Szent Antal kápolna

1891-ben született újjá az a ma is látható kápolna, melynek helyén már századok óta egy Páduai Szent Antalnak, a szegények és elnyomott...

Szent Erzsébet szobor

Az emlékművet Lébény önkormányzata emeltette Szent Erzsébetnek, a szegények és elesettek patrónájának a neki szentelt emlékév alkalmábó...

Szent Flórián szobra

Egy 1780-ból származó feljegyzés már említi, s a korabeli községi térkép is feltünteti Szent Flórián szobrát, mely akkor a község régi ...

Szent István szobra

Az államalapítás millenniumára készült műalkotás 2000. május 28-a óta dísze a város főterének. Leleplezésére a Lébényben megrendezett m...

Szent Jakab műemléktemplom

Lébény története elválaszthatatlanul összefonódik a Benedek-rendi apátsági templom történetével. A Győr nemzetségbeli Poth és Chepán is...

Trianoni emlékmű

A trianoni békediktátum aláírásának kilencvenedik évfordulóján, 2010 júniusában került sor az emlékmű ünnepélyes felavatására. Az impoz...

Varga-kereszt

A ház, amely előtt áll - a Kisbömbi vendéglő épülete - egykor a Varga-család tulajdona volt, nevét a feszület minden bizonnyal innen ka...

Wandraschek-kereszt

A falu hajdani határán, a Wandraschek-család egykori birtokán áll. A fakereszt gerendáinak záródása formailag eltér a többi lébényi ker...

Természeti örökségünk

Nemzeti Park terület

Egész évben látogatható!

Tanösvény a lébényi tölgyerdőben

Látogatható egész évben!

Töllősi-erdei égeres nyírláp

Látogatható egész évben!

Események

Nincs megjeleníthető esemény