Főoldal| A projekt bemutatása| Letölthető dokumentumok| Vendégkönyv
FacebookGoogle +

Rábcakapi

A Tóköz egyik jellegzetes települése, Csornától 15-km-re, Győrtől 35 km-re fekszik.

A Rábca a falu határának északi felén folyik. A település egy magasabb helyen alakult ki, ahova a gyakori áradások vize kevésbé jutott el. A dűlőnevek között gyakoriak a sziget, a tó és az ér utótagúak, arra utalnak, hogy ezek a felszíni formák voltak a legjellemzőbbek.

A falu három utcából áll. A Fő utca a meghatározó a település szerkezetében, azon halad át a közút.

A lakásállomány jelenleg 92. Egy részük régi, a népi építészet értékei közé sorolható. A lakóházak többsége korszerű, összkomfortos.

Régészeti ásatások igazolják, hogy már a korai középkorban lakott volt a falu mai területe. Eredetileg a Győri vár földje volt, mint ilyet említik 1209-ben Terra Capi néven. A falu mai nevét a XIX. század végén kapta: „Tószigetcsilizközi járás és az 1898. évi törvénycikk 2. §- a alapján megállapított név: Rábcakapi.

A lakosság létszáma 1900-ban 422 fő volt. A Tanácsköztársaság nem volt nagy hatással a közsgre. 1924-ben a győri székeskáptalan birtokából 56 magyar hold szántóföldet és 25 katasztrális hold legelőt kaptak a kapi zsellérek. 1940-ben a főszolgabíró kezdeményezte a község villamosítását. De a háború a végrehajtást évekre elodázta. 1944. március 19-én Rábcakapiba is bevonult a német alakulat, majd miután kivonultak, a szovjet csapatok érkeztek meg. A háború után a faluban is megalakultak a pártok. 1950. október 27.-én megalakult a községi tanács. Az 1956-os események a falut sem kerülték el, megalakult a Nemzeti Bizottság. Az eseményekre a mértéktartás volt a jellemző.

1947-ben bevezették a villanyt, 1959-ben megalakult a termelőszövetkezet, 1961-ben elkezdődött a kultúrház építés. 1963-ban 346 fő volt a lakosság létszáma. 1965-ben átadták a ravatalozót, 1967-ben befejezték az óvoda bővítését, 1966-ban megalakult a Rábcakapi Községi Közös Tanács. 1975-ben a tanács székhelye Bősárkány lett. 1986-ban vezetékes vizet kapott a falu. 1990-ben megalakult a tanácsrendszert felváltó önkormányzat. 1992-ben megszűnt a termelőszövetkezet. 1994-ben kiépült a telefonhálózat. 1997-ben az önkormányzat körjegyzőséget alakított Markotabödöge székhellyel és Cakóháza község részvételével. 2004-ben megszűnt a helyi postahivatalt, mobilposta váltotta fel, ugyan ebben az évben az alacsony gyermeklétszám miatt megszűnt településünkön az óvoda. 2006-ban Európai Uniós normáknak megfelelő játszótér  épült. 2008-ban új burkolatot kapott a Kossuth Lajos utca. Mivel az önkormányzat anyagi helyzete a működési költségek biztosítására elegendő, ezért a pályázati lehetőségekkel élve igyekszik a település fejlődését biztosítani.  2012. január 1-től az önkormányzatnál ismét szervezeti változás történt és a törvényi kötelezettségének eleget téve közös hivatalt hozott létre Kóny székhellyel, Markotabödöge, Cakóháza és Barbacs községek részvételével.

Napjainkban Rábcakapin 162 fő él. Népsűrűség: 21,98fő/km2.

Területe:7,87 km2.

 

Civil szervezetek:

 

Terra Capi Egyesület 

Rábcakapi

Elérhetőségek

Cím: 9165 Rábcakapi, Fő utca 88.
Polgármester: Németh Ottó
Email: K8180@koznet. hu
Telefonszám: +3696/271-493

Térkép nagy méretben

Értékleltár Értékek megtekintése térképen

Épített örökségünk

800 éves jubileumi emlékmű

Szintén a Fő utcán kapott helyet a település 800 éves fennállásának alkalmából egy emlékkő. Vésete: a falu címere, valamint a magyar ki...

Emlékpark

Emlékpark

Evangélikus Templom

Evangélikus Templom

Tájház

A Fő utca 67. szám alatt található a Kisalföld legrégibb háza, mely a 18.század második felében épült fel. 2009-ben a község fennállásá...

Természeti örökségünk

Tölgyfa

A templom épülete mellett található.

Események

Nincs megjeleníthető esemény